ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް

މެދު ޒިޔާރަތުގައި ދިދަނެގުން: ރައީސް މައުމޫންވެސް ވިދާޅުވަނީ އެއީ ސަގާފީ އާދައެއް ކަމަށް

ކޮޕް27ގައި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިސް ރައީސް އެހެން ގައުމެއް ތަމްސީލުކުރެއްވުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން

ދިވެހި ތާރީޚު: ވެއްޓުނު ވެރިޔާއަށް ލައުނަތް ދިނުމާއި ނަގައިގަތް ވެރިޔާއަށް ސަނާކިޔުމުގެ އާދަ

1

އީސީގައި ހުރި އެމްއާރުއެމްގެ ފޯމުތައް ޕްރޮސެސްކުރުން ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޔުމްނާގެ ރައްދެއް ބޮޑުބޭބެ ރައީސް ޔާމީނަށް: މީހުން ޖަލަށް ލެވުނު ވަރު އަދިވެސް މަތީދޯ؟

ގައުމީ ޓީމުން ހަތަރު ގޯލުގެ ލީޑު ގެއްލުވައިލުމުން ރައީސް މައުމޫން "ޝޮކެއް"ގައި!

އެމްއާރުއެމްގެ ޒައީމް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

މައުމޫނާ އޮތް ގުޅުމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ، އެކަމަކު އުފައްދާ ޕާޓީއާ އެމްއާރްއެމް އާ ގުޅުމެއް ނެތް: އޭކޭ

އިދިކޮޅާ ގުޅެން ދައުވަތެއް ނުލިބޭ، ލިބުނަސް ގޮތެއް ނިންމާނީ ޕާޓީއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު: މައުމޫން

1

އިދިކޮޅާއެކު މަަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫނާއި ގާސިމާއި އިމްރާނަށް ދައުވަތުދީ، ނަން ނޯޓު ކުރުމަށް ހުޅުވާލަނީ

2023ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް ނޫން ތިން ވަނަ ފަރާތަކުން: އުމަރު

2

ހުކުމެއްގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިހާބެއްގައި ވާދަ ކުރެއްވިގެން ނުވާނެ: ރައީސް މައުމޫނު

2
« 1