ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު

ބިމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ރައީސަށް ދަންނަވައިފި

ގައުމީ ތަރައްގީގައި ގެންގުޅޭ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ މީހުން ބިނާކުރުން: ރައީސް

ރައީސްގެ ސްކޮލާޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް، އިތުރު 36 ގައުމަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ: ރައީސް

މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް، ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރަން ރަށެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ދަންނަވައިފި

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދިނުމަށް: ރައީސް

ރާއްޖެއިން ވަކާލާތުކުރަނީ، ގާނޫނުގެ ބާރު ނަގަހައްޓައި، ހަމަޔާއި އިންސާފު ދަމަހައްޓަން: ރައީސް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމަކަށް އައްޔަން ކޮށްފި

ޕާޓްނަޝިޕް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް ރައީސް ސޯލިހު ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

ގާނޫނުއަސާސީގެ އުސޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރާނަން: ރައީސް

ބޭރުގެ ތިން އިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑާ ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ލުޔިކޮށެއް ނުނަގަން: ރައީސް ސޯލިހު

4

ތިރީސް ފަސް ގައުމަކުން ބައިވެރިވާ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނާޝިޕް ފޯރަމް ފަށައިފި

« 1 ...