ޚަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސުއޫދުގެ ސަސްޕެންޝަން ހަތަރު މަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ނޮވެމްބަރު 1ގައި ރައީސް ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި: އެމްޑީޕީ

1

ގޯތި ދޫކުރުމުގެ އާ އުސޫލެއް އެކުލަވާލުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

އެމްއެންޔޫގެ ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގެ ޑީން ކަމަށް ޑރ. ޝީޒާ ހަމަޖައްސައިފި

ޗައިނާގެ ސަފީރު، މައުމޫނާއި ފާރިސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މަޖިލިސް ދެފަޅިއަށް ހަމަހަމަ، މެޖޯރިޓީ އެމްޑީއޭ އަރާ ފަޅިއަކަށް

ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން އަދި ޓީޗަރުންނަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމައިފި

ދުންޔާ، ފިތުނަ އުފައްދަން އުޅޭ މީހުންނަށް: އަހަރެންނާއި ކޮއްކޮގެ ލޯބި މާ ވަރުގަދަ ވާނެ

ގޯތި ވިއްކަން އޭސީސީން ހުއްދަދީފި، އެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފިން: މުއިއްޒު

ކަރަންޓުގައި ޖެހުނު ކުއްޖާ އައިސީޔޫއަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކޮމިޝަންގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ބޭރު ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ހޯދާފައެއް ނުވާނެ: އީސީ

ބުރިޖުގައި ދުއްވުމަށް ދެ ބުރި ބަހެއް ގެނެސްފި