ޚަބަރު

ބުރިޖުގައި ދުއްވުމަށް ދެ ބުރި ބަހެއް ގެނެސްފި

މޭޑޭ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި އިބާދު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް: ހައިކޯޓު

އޮލިމްޕަސް ކައިރިން މީހަކަށް ހަމަލާދީފި، ފަރުވާ ދެމުންދަނީ އައިސީޔޫގައި

އީޔޫގެ ސަފީރު ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް އަސަރު ފޯރާނެފަދަ ކަމެއް ދިމައެއްނުވޭ: އެޗްއާރްސީއެމް

އިބޫގެ އެދިވަޑައިގަތުމާ ޚިލާފަށް ސްޓެލްކޯ އިން އާ 26 މަގާމް އުފައްދައިފި

2

ފެނަކައިން ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި 866 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް އޭސީސީން ހުއްޓުވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ހާސިލްކުރެއްވި އިބުރަތަކީ އަނިޔާވެރިކަމަށް ދުވަހަކު ވެސް ނަސްރެއް ނުލިބޭނެކަން: އަމީތު

މެންބަރު ލަތީފު ރައީސް ޔާމީނަށް: އިސްތިއުފާ ދެއްވާ! އެހެންނޫނީ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނަގާނަން

އަމީތުގެ ގޮނޑި ވެސް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އައްޑޫގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން އިތުރު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބުރިޖުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، 50 އަހަރުގެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ