އެމްޓީސީސީ

ފިޔޯރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ވިލިމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ: އާޒިމް

ގައްދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށިލުމަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގަލުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ގެންގޮސްފި

ކިނޮޅަސް ބަނދަރުގެ 84 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވިލުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދުވާފަރާއި ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް

މާފުށި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ކޯޒްވޭ ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން

ވިލިމާލެއަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި، ބޭނުންކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބަސް

ތަކަންދޫ ނެރުގެ ބޭރުތޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވިލިމާލެއަށް ވަގަށް ބަސްތަކެއް އެރުވި ކަމުގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ ފުލުހާއި އެލްޖީއޭއަށް

« 1 ...