Close

އެމްޓީސީސީ

ވެލިދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވަލުކޮށްފި

ތުރާކުނުގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް ބިނާ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓް ތަކަށް އެމްޓީސީސީިން ޔަންމާ އިންޖީނު ހަދިޔާކޮށްފި

ކެލާގެ މަގުތައް ހެދުމާއި ދަނގެތީ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގެ ބިން ހިއްކަން އެމްޓީސީސީއަށް

ނޮޅިވަރަންފަރު ނެރު ފުންކުރުމާއި ކަމަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުމަށާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި އުތީމު ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

އެމްޓީސީސީން މ. އަތޮޅުގައި ލޯންޗު ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

މަގޫދޫ އެއާޕޯޓް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އޭބީސީ އާއި ތާރު ގެންގޮސްފި

ހއ. ދިއްދޫގައި އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

« 1 ...