އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީން ކަރުދާހާ ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލުން

ރަސްދޫގައި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމާލައިފި

ނޫމަރާ، ހެނބަދޫ އަދި މީދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ލިބެންޖެހޭ 300 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދިވެސް ނުލިބޭ: އެމްޓީސީސީ

ހޯރަފުށީގައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

''ޔަންމާ ސާވިސް ކެމްޕެއިން'' ނަމުގައި އެމްޓީސީސީން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

1

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިމަހު 15 ގައި ބާއްވަނީ

އިތުރު ފަރުވާއަށް އިމްރާން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް އެމްޓީސީސީން އެހީވަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި މަގު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ލޯންޗެއްގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހާދިސާ: އެކެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ 30 ޕަސެންޓް އޮތީ ފިހިފައި

« 1