އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިންތި ކުރެއްވި ތުހުމަތުތައް ބަލައިދިނުމަށް ރޮޒެއިނާ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް އަނދުން ހުސެއިން އާއި ރޮޒައިނާގެ ނުބައި ރޭވުމެއް އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ފުލުހަށް

ނަޝީދަށް ދައުލަތުން 55 މިލިއަން ހަރަދުކުރާ ވާހަކަދެއްކުމުން، މެންބަރު ޝަހީމަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ ނަޝީދު ފެކްޝަނުގެ ހަތަރު މުގައްރިރަކު ބަދަލުކުރަން ޕީޖީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި

ޖޭޕީ އާއި ނަޝީދު ފެކްޝަނުން ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓަރީއެއް އުފައްދަން މަޝްވަރާއަށް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ނަޝީދު ތާއިދުކުރައްވާނީ ގާސިމަށް: އިންތި

1

ނަޝީދު ފެކްޝަނުން މިއަދުވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ގަރާރެއް: ތުހުމަތަކީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން

ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާ މާއްދާ އުވާލަން އެދިއްޖެ

ފައްޔާޒުގެ ޗެއާޕާސަން ކަމާއެކު، ބަދުނާމުކުރުމާއި ޖަދަލުކުރުމުގެ އެމްޑީޕީ ޖަގަހައަކަށް މަޖިލިސް!

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ: 7400 ވޯޓުން ފައްޔާޒް ކުރީގައި

އިންތި ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ފައްޔާޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި، ވިދާޅުވީ ޕާޓީން ވަކިވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް

މުޅިރާއްޖެއިން ފަޔާ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، މާލެއާއި ފުވައްމުލައް އިންތިއަށް, އައްޑޫއާއި ކުޅުދުއްފުށި ފައްޔާޒަށް

« 1