އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ހިންނަވަރުން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް، ފައްޔާޒަށް 600 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އިންތިއަށް ލިބުނީ ނުވަ ވޯޓު

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ލުން 6:00 އަށް އިތުރު ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ވޯޓު މަރުކަޒު ބަދަލުވީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން، ހުރަވީގައި ވޯޓުލާން ފެށީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ރުހުމާއެކު: އެމްޑީޕީ

އިންތި ކެމްޕެއިންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައްސަލަަތަކެއް ފެންމަތި ކޮށްފި

މިއީ އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭ ދުވަހެއް: ރައީސް ނަޝީދު

1

ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ފައްޔާޒް

ވޯޓު ދޭންވީ އެމްޑީޕީ ގޯސް މިސްރާބަކަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށް: އިންތި

ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރެވޭނެ މީހަކު ދުނިޔެއަކު ނެތް، އެކަމަކު ބޭނުންހާ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ: ފައްޔާޒް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުން ނަންތަކެއް މަޖިލީހުން އުނިކުރި، ހަގީގީ ލިސްޓު ނެރޭނަން: ފައްޔާޒު

ފައްޔާޒު އުޅެނީ ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ބޭރުކުރަން، އެމަނިކުފާނުގެ ކުޅަދާނަކަމުން އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: އިންތި

ބޮންޑޭގެ "ކުނަމެހި" ވާހަކައަށް ފައްޔާޒްގެ ރައްދު: ބަޣާވާތަށްފަހު ފިލައިގެން އުޅުނު ބަޔަކު މިހާރު އެބަފެނޭ!

« 1