އެމްއެންޑީއެފް

މަޖީދީމަގުގައި ބަހައްޓާ ފަޔާ ހައިޑްރަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވާން ފަށައިފި

ހޮޅިން ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތް ރޫޅާލުމަށް 24 ގަޑިއިރު ސިފައިިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: އެމްއެންޑީއެފް

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި، ހިލާފުވެއްޖެނަމަ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރެވޭނެ

ވަން ފޮޓޯ: ފުލުހުންގެ އެސްއޯސީޑީ އިން އަލިފާން ރޯވި ކެމިކަލް ގުދަން ބަލައި ފާސްކުރުން

ގެއްލިގެން އުޅުނު މޫރިތި ދޯނި ފެނިއްޖެ: އެމްއެންޑީއެފް

ތިން މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު އިމާރާތެއް އަރިއަޅާލުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އަރިއަޅާލި އިމާރާތް ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

މާލޭގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކެމިކަލް ގުދަންތައް ބަލައި ފާސްކުރަން ފަށައިފި

... 9 ...