އެމްއެންޑީއެފް

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޗާނދަނީ މަހުގައި ހުންނަ ބިގްމޭންގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މާފަންނުގައި ހުރި ގެއެއްގެ ވައިގޮޅީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ފަޔާ ވެހިކަލަކާއި ބައެއް އާލާތްތައް އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކޮށްފި

ދެ އިމާރާތް ދޭތެރޭގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ނުވަ މީހުންނާއެކު ނައިޓް ފިޝިންއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ސިފައިންގެ މީހަކު ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ފައިބަރު ބޯޓެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ތިނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ލޯންޗެއް ދިޔަވެ، އަޑިއަށް ގޮސްފި

ގައުމު ކުޑަ ނަމަވެސް ކުރިމަރިލާން ޖެހޭ ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަދި އެހާމެ ގިނަ: ރައީސް

ކްރޮސްރޯޑް ކައިރިއަށް ޔޮޓެއް ފަރަށް އަރައިފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްކަކަށް އެހީތެރިކަން އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުން

... 8 ...