އެމްއެންޑީއެފް

މާލޭގައި 126 ގުދަން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި 82 ގުދަން އެބަހުރި: މާރިޔާ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ

ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ހެންވޭރުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކަނޑައިލީ ސަލާމަތަށްޓަކައި

ފުރަތަމަ އަލިފާން ރޯވީ ހ.ތިލަފުށި ގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި

"ރޯވެފައިވަނީ ހަތަރު ގުދަނަކާއި ހަ ގެއެއްގައި، މަސައްކަތް ފެށި އިރުވެސް އެތަންތަނުގައި ހުރީ އަލިފާން ހިފާފައި"

"ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައި އޮތުމުން ކާކުގެ ހަށިގަނޑެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގޭ، ރިޕޯޓުކުރީ ހަމައެކަނި ޝައުނާގެ އާއިލާއިން"

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓުން އެމްއެންޑީއެފަށް ޑްރޯންތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވި މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވެއްޖެ

... 11 ...