އެމްއެމްޕީއާރްސީ

1.6 މިލިއަން ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ މާދަމާ ރާއްޖެއައިސް، މި އަހަރުގެ އަމާޒު ހާސިލުވާނެ: އެމްއެމްޕީއާރްސީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތުހުމަތަށް ދުންޔާ މައުމޫން އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

"ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން" އެވޯޑް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފުގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް ވޯލްޑްސް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ނިހާނުގެ ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ހާޒިރުވާން ކޯޓުން އަންގައިފި ނަމަ ޕީޖީ ޝަމީމު ހާޒިރުވާނެ: ޝަފީއު

އެއްމިލިޔަން ޑޮަލަރު ވިއްކައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން ރައީސް ޔާމީން ގުޅުއްވިއިރު އެެތަނުގައި ހުރިން: ޝާހިދު

15.42 ގެ ރޭޓުން ޑޮަލަރު ވިއްކާނެ މީހަކު ހޯދަން ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވި: މުހައްމަަދު އިސްމާއިލް

ޔޫސުފް ނައީމަށްދޭން ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ފައިސާގުނީ ރޭގަނޑު ކަމެއް ދުވާލު ކަމެއް ނޭނގެ: ހެކިވެރިޔާ

އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އައިއެމްޓީއެމް 2022 ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ޔާމީންގެ ހާޒިރުގައި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ގުނާފައި ގެންގޮސް ޔޫސުފް ނައީމަށް ދިނިން: ނަރީޝް

« 1 ...