އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބު

މުޅިރާއްޖެއިން ފަޔާ ކާމިޔާބު ކުރިއިރު، މާލެއާއި ފުވައްމުލައް އިންތިއަށް, އައްޑޫއާއި ކުޅުދުއްފުށި ފައްޔާޒަށް

ވަން ފޮޓޯ: އިންތިހާބުގައި ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުން

ބަލިވީވެސް، މޮޅުވީވެސް އެމްޑީޕީ، އިންތިގެ ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު ޓީމު ޕާޓީން ވަކިވަނީ؟

2

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓު ގުނުން

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ، އެމްޑީޕީ ދެފަޅި ނުވާނެ: ފައްޔާޒް

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސްކަމަށް ރޮޒައިނާ

އިންތިހާބުން ފެނުނީ ރައީސް ސޯލިހަށް އޮތް އިތުބާރު: ފައްޔާޒް

މިއީ އެމްޑީޕީއަށް 2023 ކާމިޔާބު ކުރަން ދިން ވޯޓެއް: ފައްޔާޒް

ބޮޑު ތަފާތަކުން ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ފައްޔާޒް

1

ހިންނަވަރުން ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް، ފައްޔާޒަށް 600 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އިންތިއަށް ލިބުނީ ނުވަ ވޯޓު

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ފޮއްޓަކަށް ގަނޑުކޮށް ވޯޓު އެޅި މައްސަލައެއް ހޫނުވެއްޖެ

ވޯޓުލުމުގެ ވަގުތު އިތުރުކުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަ ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް

« 1