Close

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ: ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށްފި، ވަގުތީ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ!

ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ރައީސުން ބައްދަލުވެއްޖެ

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލައިފި

ރައީސް ނަޝީދު ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފި، އެކަމަކު ރައީސަށް ތާއީދެއް ނުކުރި!

ވޯޓުލާ މަރުކަޒުން ބޭރުކުރި ނަޝީދުގެ އެއް އޮބްޒާވަރަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް!

60 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި އެބައޮތް، ނަތީޖާ ބަދަލުވާވަރުގެ މައްސަލައެއް ނެތް: އަނަސް

މަންދޫބުންގެ ފާސް އަޅައިގެން ތިބި ޕީޕީއެމްގެ ބަޔަކު ފީވަކުގައި ވޯޓުލުން ހުއްޓުވަން އުޅުނު: އިބުރޭ

ތަފާތު ފިކުރުތަކާއެކު ވެރިކަންކުރުމުގެ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު އޮތްކަން ސާފުވެއްޖެ: އިމްރާން

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: ރައީސް ސޯލިހަށް 24،566 ވޯޓު، ނަޝީދަށް 15،641 ވޯޓު

ވަންފޮޓޯ: ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އުފާފާޅުކުރުން

ވާދަވެރިކަން ނިމިއްޖެ، ދެންވީ އެކުގައި ނުކުމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން: ރައީސް

1

ނަޝީދު ނަތީޖާ ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވި، ވިދާޅުވީ ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް!

« 1