Close

އެމްޑީޕީ

އީވާ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ދެ ވަޒީރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައަށް އެމްޑީޕީން ތުރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފި

އެމްޑީޕީގެ ސްލޮޓްގައި ތިބެ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިކުރި މީހުން މަގާމުން ވަކިކުރަނީ

މީހެއްގެ ނުފޫޒެއްގެ ދަށު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދޮންބިލެތްގެ ތާއީދު ރައީސް ސޯލިހަށް

ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހުސިން އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނީ މަަދުވެގެން 150 މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފިނަމަ: އީސީ

މެންބަރުން މިހާރު ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައި ކޮމިޓީތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލާމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު!

މަޖިލީހުގައި ޕީޕީއެމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ދައުވަތު ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި މެމްބަރުންނަށް ދީފި

މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އަޅުގަނޑު ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ: ނަޝީދު

1

"ޖޫން ޖުލައި ގަދަ ކުރިމަތިވަނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުސީދާ އިންޒާރެއް ރައީސް ސޯލިހަށް!

ނަޝީދު އެމްޑީޕީގައި، ޑިމޮކްރޭޓްސް އުފެއްދުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް މުގުރާލައްވަނީތަ؟

ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން އުފައްދާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަކަށް އަފްޝަން

ފިކުރެއްގެ ދިރުމުން އުފައްދާ ޕާޓީއަށް ކިޔާނެ ނަމަކާއި ކުލަ އަދި ލޯގޯ ހޯދަނީ

2
« 1 ...