މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކާނުތަކުގެ މަތިގަނޑު މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ލިބޭނެ، ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދޭ: ނަރީޝް

ދެ ބަނދަރުގެ އާމްދަނީ ބަހާނެ ގޮތަކާ މެދު އެމްޕީއެލާއި ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު!

ޕީޕީއެމް ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަދައްކާތީ ނަހުލާ އާއި އޭނާގެ މަންމަގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޕީޕީއެމަކުން އަދި ވަތްކެއް ނުކުރޭ، ވަކިކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ ދަނީ އިންޒާރުދެމުން: ނަހުލާ

1

ފިތުރު އީދު ދުވަހު މާލޭގައި ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޝީޒާގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ހުޅުވުން

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްދޭ ގޮތް މޮނިޓާކޮށް ރިޕޯޓު ކުރާނެ މީހަކު ހޯދަނީ

ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ވިލިމާލެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

މާލޭގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިޖެކްޓު ކުރުމުގެ ޖާގައެއް ނެތް، ހަދާފައިވާނީ އެންމެ މޮޅަށް: މުއިއްޒު

ފްލޯޓިން ސިޓީ މަޝްރޫއުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ހައިކޯޓުންވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ވަގުތު ނެތުމުން ނައިޓު މާކެޓު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

« 1 ...