މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން

ގައުމީ ޝިޕިން ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ބޯޓު މުދަލާއެކު ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ

އައްޑުއަށް ގެންނަ އަސްތައް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެމްއެސްއެސްގެ ބޯޓަށް އަރުވައިފި

2

ބަންގްލަދޭޝް އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކަނޑުދަތުރުތައް ފެށިދާނެ: ހަސީނާ

ގައުމީ ޝިޕިން ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން މިފްކޯ އިން މަސް އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އިންޑިއާ އާއި ތިނަދޫއާ ދެމެދު ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

އެމްއެސްއެސްގެ ކާގޯ ފެރީން އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް ކޮންމެ 20 ދުވަހަކުން ދަތުރެއް

1

ޝިޕިން އެޖެންސީއާ ބަހޭ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ގައުމީ ޝިޕިންލައިން: މެރިޓައިމް ދާއިރާގައި ސަރަހައްދީ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަށް ވުމަށް ރާއްޖެ ކުރާ ދަތުރު

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށް ހެދި ގަވާއިދު އުވާލައިފި

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޝިޕިން އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފި

« 1