މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން

ޝިޕިން އެޖެންސީއާ ބަހޭ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ގައުމީ ޝިޕިންލައިން: މެރިޓައިމް ދާއިރާގައި ސަރަހައްދީ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަށް ވުމަށް ރާއްޖެ ކުރާ ދަތުރު

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށް ހެދި ގަވާއިދު އުވާލައިފި

އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޝިޕިން އެޖެންސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޝިޕިން އެޖެންޓުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފި

އަމިއްލަ ޝިޕިން ލައިނެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ ސާމާނު ގެނައުމަށް ފަސޭހަވި: އެސްޓީއޯ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން އިފްތިތާހުކުރުން

އެމްއެސްއެސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އިސްތިގުލާލަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަމްރު

ގައުމީ ޝިޕިންގް ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އަމިއްލަ ޝިޕިން ލައިނެއް އޮތުމުން އަގުހެޔޮކޮށް މުދާ ގެނެސް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ: އަމްރު

1