މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަންގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފުންނާ ޒާތީ ކަމެއް ނެތް، ޒިންމާ އަދާނުކުރެވޭ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަނަފީ

ވަން ފޮޓޯ: އެއް މިލިއަން ވަނަ ޓޫރިސްޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔުން

ކަނޑޫދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ޒިންމާ ނަގާނެ ބަޔަކު ނޭނގިގެން ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ކޮމެޓީއަށް

3

ބޯޑަ އެންޑް ބަޔޮސެކިއުރިޓީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލުކުރި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކަށް ހަނަފީ

މޯލްޑިވްސް ބޯޑާ މައިލްސްގެ ގޯލްޑް މެންބަރުންނަށް ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައީ މިދިޔަ މަހު

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ވިސާއަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފޭކް ބުކިން ހުއްޓުވަން އިމިގްރޭޝަންގެ ސިސްޓަމާއި ޕޮލިސީއަށް ބަދަލުތަކެއް

މަގުމަތިވި ފަތުރުވެރިން ތިބީ ސަރުކާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި: ހަނަފީ

ފަތުރުވެރިން ތިބޭ ތަންތަނުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި 243 މީހަކު އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި

ރާއްޖެ އައި ބިދޭސީންތަކެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ފަހު މަގުމަތިކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

« 1