Close

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން 344 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރި، 51 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެއް

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ބޯޑާ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 73 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖެ އައި ޕާކިސްތާން މީހެއްގެ އަތުން ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އެތެރެހަށީގައި ފޮރުވައިގެން ރަން އެތެރެކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި 3.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކަށީމަތީގައި ބަނދެގެން ވަގަށް ރަން އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ލެޓްވިއާ މީހާގެ ބަނޑުން ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނަގައިފި، ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ދިރުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރަށް، އެތަކެތި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ޑްރަގު ޓްރެފިކް ކުރާ މީހުން ފޮނުވާލާ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ގާނޫނު ބަދަލުކޮށްގެން: ފުލުހުން

« 1 ...