ލ. ގަން

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ފޮޓޯ: ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ލ. ގަމުގައި ފެށުން

ތިންވަނަ ވިއަވަތި މަހާސިންތާއަށް ރައީސް ސޯލިހު ލ. އަަތޮޅަށް، ސަގާފީ ހަރަކާތާއެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލ. ގަމުގައި ފަށަނީ

ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަމު ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ލ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޯޅިއާއި މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑަށް

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތުގެ 63 ޕަސެންޓު ނިމިއްޖެ

އަށް ރަށެއްގައި އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ކޮންކްރީޓް ގާ އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

ލ ގަމުގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓު ހެދުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި

ގަމު، ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދީފި

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ބެސްޓް ބަލިކޮށް ގޯޅިން ތަށި އުފުލައިލައިފި، ކިންގަކީ އަންމަޑޭ

« 1