ލ. ގަން

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ގޯޅި އެސްސީއާއި ބެސްޓް ސެމީއަށް

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ގަދަ 16 ނިމި، ކުއާޓާގެ ފޯރިގަދަ މެޗުތައް މިރޭ ފަށަނީ

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ގޯޅި އެސްސީއާއި ޑެޓްރޮއިޓްސް ޖޫނިއާ އަދި ސުބަރު ކުއާޓާއަށް

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ބެސްޓް، ކަންމަތި އަދި އައުޓްރީފް ކުއާޓާއަށް

ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް: ގަދަ 16 ގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތައް މިރޭ ފަށަނީ

ފުރަތަމަ މެޗުތައް ޑެޓްރޮއިޓްސް އެސްސީ އާއި ޑީކޭއެންޒީ އަދި އައުޓްރީފް އެސްސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސައްބީސް ޓީމާ އެކު ލ. ގަމު ކައުންސިލް ތުނޑީ ރަމަޟާން ކަޕް މިރޭ ފަށަނީ

ގަމު ތުނޑީ އަވަށުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މައްސަލަ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް

ގަމުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކ. ގާފަރު، އދ. މާމިގިލި އަދި ގދ. ވާދޫން ޒޯން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ދިއްގަރުން ބަދަލު ހިފައިފި، ގަމާއި ވާދޫ އަދި މާމިގިއްޔަށްވެސް މުހިއްމު މޮޅެއް

« 1