ލ. ގަން

މުލަށް ފައިނަލަށް، ގަމާއި އިސްދުއަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ބީއެމްއެލުން ގަމުގައި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކެއް ތަރައްގީކޮށް، ކުޑަރިކިލުގައި ސޯލާ މަގުބައްތި ހަރުކޮށްފި

ގަމު ހޮސްޕިޓަލުން ސިޒޭރިއަން ހެދި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްވުމުގައި އިހުމާލެއް އޮތްނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ގަން ހޮސްޕިޓަލުން ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގައި ދިމާވިކަމަކުން ކިޑްނީ ނުރައްކަލަށް، އާއިލާއިން ބުނީ ނަރުހުން އިހުމާލުވީ ކަމަށް

ކޮވިޑުގައި މިއަދުގެ ހަތަރު ވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ އަދަދު 269 އަށް

ލާމު ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެ ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 266 އަށް

ރަތް ކާޑަކާއެކުވެސް ގޯޅި ކޮޅަށް ހަތަރު ގޯލު ޖަހައި، މާބައިދޫން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ފަރީސްގެ ގޯލުން ދަނބިދޫ ބަލިކޮށް، މާބައިދޫ ފައިނަލަށް

އޮންލީގެ ގޯލުން އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑު ބަލިކޮށް ގޯޅި ފައިނަލަށް

ފޮނަދޫ ބަލިކޮށް، ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ދަނބިދޫ ހޯދައިފި

މާހިންނަ ކަޓުވާލައި މާބައިދޫ ސެމީއަށް، ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ގޯޅިވެސް ސެމީ އަށް

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ އައިލެންޑް ޔޫތު ޔުނައިޓެޑް ސެމީއަށް

3