ލ. ގަން

ގަމު އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރާނީ އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ޕަސެންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭގޮތަށް: ރައީސް

1

ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގެ ރޭމްޕާއި އެއްގަމުތޮށީގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ގަމުގައި އިމާރާތް ކުރާ 100 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މެޖިސްޓްރޭޓަކު އިހުތިސޯސުން ބޭރުން ކައިވެންޏެއް ކޮށްދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ގަމުން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު

ލ. ގަމުން އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

ފޮޓޯ: ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ލ. ގަމުގައި ފެށުން

ތިންވަނަ ވިއަވަތި މަހާސިންތާއަށް ރައީސް ސޯލިހު ލ. އަަތޮޅަށް، ސަގާފީ ހަރަކާތާއެކު ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ވިއަވަތި ކޮންފަރެންސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ލ. ގަމުގައި ފަށަނީ

ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ގަމު ބަނދަރު ތެރެއަށް ކާރެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރާއްޖެ އެޓޯލް ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ލ. އަތޮޅުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގޯޅިއާއި މާމެންދޫ ޔުނައިޓެޑަށް

2 ...