ކީލިއާން އެމްބާޕޭ

ޔުވެންޓަސް ކަޓުވާލައި ބެނިފީކާ ގަދަ 16 އަށް، މެސީއާއި ޕީއެސްޖީއަށް ޖާދުވީ ރެޔެއް

ލީކުވި މައުލޫމާތު ބުނަނީ އެމްބާޕޭގެ މުސާރައަށް 550 މިލިއަން ޕައުންޑް ޖެހޭނެ ކަމަށް، ޕީއެސްޖީ ރަތަށް

މެސީއާއި އެމްބާޕޭގެ ތަފާތުން ޕީއެސްޖީ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށްދިނީ ނޭމާ، މެޗަށްފަހު އެމްބާޕޭ ބުނީ ކްލަބު ދޫކޮށްލަން ނުޅޭ ކަމަށް!

އޮންރީ ރުޅިގަދަވެ އެމްބާޕޭއަށް: ކުޅުންތެރިޔާއަށް ކުލަބަށްވުރެ ބޮޑެއް ނުވެވޭނެ

ޗެލްސީން އަނެއްކާވެސް މިލާން ބަލިކޮށްފި، ސިޓީއާއި ރެއާލް އަދި ޕީއެސްޖީއަށްވެސް ޕޮއިންޓެއް

އެމްބާޕޭ ނުރުހިއްޖެ، ބޭނުންވަނީ ޖެނުއަރީގައި ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން!

މެސީއާއި ރޮނާލްޑޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެމްބާޕޭ

މެސީގެ ފުރިހަމަ ހިލޭ ޖެހުމަކާއެކު ޕީއެސްޖީއަށް މޮޅެއް

އެމްބާޕޭއަކީ ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިއެއް، އެކަން ސާބިތުވެސް ކޮށްދީފި: މެސީ

ފްރާންސް މޮޅުވި ނަމަވެސް އަނިޔާގެ ހާސްކަމެއް، ބެލްޖިއަމުން ވިދާލީ ޑިބްރޭނާ

ނޭމާ ފޮނުވާލަން އެމްބާޕޭ ޑިމާންޑެއް ނުކުރޭ: ކެމްޕޯސް

« 1