ކީލިއާން އެމްބާޕޭ

ފަހު މިނެޓުގައި އެމްބާޕޭ ޖެހި މޮޅު ގޯލާއެކު ޕީއެސްޖީން ރެއާލް ބަލިކޮށްފި

ފަހުވަގުތު އެމްބާޕޭ ޖެހި ގޯލާއެކު ރެނެސް ބަލިކޮށް، ޕީއެސްޖީން ލީގު ކަށަވަރުކުރުމާ ދިމާލަށް

ކޮންމެ ދެއަހަރަކުން ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމާމެދު އެމްބާޕޭ އާއި ލެވަންޑޯސްކީގެ ކަންބޮޑުވުން

މެސީ އާއި އެމްބާޕޭ ތަފާތު ދައްކައިފި، އެއްވަނަ ލިބުނު ނަމަވެސް ސިޓީ ނިންމާލީ ބައްޔަކުން

މެސީގެ ޖާދުލާއެކު ޕީއެސްޖީން ފަހަތުން އަރައި ލެއިޕްޒިގް ބަލިކޮށްފި

ގަދަފަދަ ޕީއެސްޖީއަށް ޕޮއިންޓެއް، ލިވަޕޫލުން ފަހަތުން އަރައި އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށްފި

ޑެޑްލައިން ޑޭ: ރެކޯޑު އަގަކަށްވެސް ޕީއެސްޖީން ބުނީ ނޫނެކޭ، އެމްބާޕޭ ރެއާލްއަށް ދާނީ ހިލޭ؟

200 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ބިޑަށްވެސް ޕީއެސްޖީން ބުނީ ނޫނެކޭ، އެމްބާޕޭ މަޑުކުރަނީ

ޕީއެސްޖީގައި މެސީގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން، މެޗުގެ ތަރިއަކަށްވީ އެމްބާޕޭ

އެމްބާޕޭ ބޭނުން ވަނީ ރެއާލްއަށް ދާން، 160 މިލިއަން ޔޫރޯ ހުށަހަޅައިފި

ޕެނަލްޓީއަށް މައާފަށް އެދެން: އެމްބާޕޭ

"ވަރަށް ސާފުކޮށް މިބުނަނީ، އެމްބާޕޭ ނުވިއްކާނަން"

« 1