ކ. މާފުށި

މާފުށީގައި މާރާމާރީ ހިންގަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އީދު ދުވަހު މާފުއްޓަށް 2،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން، ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ދުވަހެއް

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް މާފުށިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް

މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ދައުވަތަކަށް އީދު ދުވަހު ރައީސް މާފުއްޓަށް

އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް މާފުށްޓަށް

އީދު ފާހަގަކުރަން މާފުށީގައި ބޮޑު މިޔުޒިކް ޝޯއަކާއެކު ހަވާއަރުވަނީ

ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު މާފުށީގައި ފޮތް ކިޔަން ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް

ފޯރިގަދަ ކުޑައީދަކަށް މާފުށި ތައްޔާރުވަނީ

މާފުށި ޖަލަށް އެއްޗެހި ވައްދަން އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޗެމްޕިއަން ތިމަރަފުއްޓަށް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް، ކ. އަތޮޅު ފައިނަލުގައި ގާފަރާއި ކާށިދޫގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުންގެ އެހީއެއް ނުލިބޭ: ނަސީމް

މާފުށީ އިންޖީނުގޭ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން ފަށައިފި

« 1