އިންޑޮނޭޝިއާ

ރުޅިވި ލޯބިވެރިޔާ ކުއްލިއަކަށް އިންނަން އެހުމުން ދެމީހުންނާ އެއްފަހަރާ ކައިވެނިކޮށްފި

1

ކޯޅުން ބޮޑު ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ކައިރީގައި އިންޑޮނޭޝިއާ އާއި އެމެރިކާ ގުޅިގެން ޓްރެއިނިން ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ޗައިނާ އިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި ހަދާ ޑޭމްއެއްގެ ކައިރިން ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ތިން މަރު

ސަބްމެރިންގެ ކްރޫއިން މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ތައުޒިޔާ އިންޑޮނޭޝިއާއަށް

ގެއްލުނު އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސަމްބެރީން ހޯދަން އިންޑިއާ ނޭވީގެ ހާއްސަ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

2004 ވަނަ އަހަރު ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހަކު ދިރިހުއްޓައި ފެނިއްޖެ

ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ރާއްޖެއަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ!

އިންޑޮނޭޝިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 67 އަށް އަރައިފި

އިންޑޮނޭޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގެ ތަހުގީގަށް އެމެރިކާގެ ޓީމެއް އިންޑޮނޭޝިއާއަށް

ވެއްޓުނު ފްލައިޓް މިދިޔަމަހު ވަނީ އިންސްޕެކްޓް ކޮށްފައި، މައްސަލައެއް ފާހަގަވެފައެއް ނެތް

ވެއްޓުނު އިންޑޮނޭޝިއާ ފްލައިޓުގެ ކަޅުފޮށި ކަނޑުއަޑިން ނަގައިފި، މަރުވި މީހުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

« 1