އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭން

ކެނެރީގޭ ފާރުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ލިޔުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނަޝީދުގެ ގެކޮޅު، ކެނެރީގޭ ފާރުގައި "އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހައިފި

ކޮންމެ ބެނާއެއްގެ އަގު 75،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތި، ފުލުހުން ވަނީ އެ ބެނާތައް ނައްތާލައިފައި: އަދުރޭ

1

އިިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނެގުމުގެ އަމުރަށް ފުލުހުން އެދުނު ސަބަބުތައް ހައިކޯޓަށް ސާފެއް ނުވޭ: ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީން ގެކޮޅަށް ވަދެ އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނަގަން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

ޔާމީން ގެކޮޅުގައި ހުރި އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާ ނެގި މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކުރުން މާދަމާ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން "ބާކީ ނުވޭ" ކެމްޕެއިން ފަށައިފި

ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ދިވެހިން ބާކީކޮށް ނިކަމެތި ނުކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ޔާމީނަށް ގޮވާލައްވައިފި

ޗައިނާއާއި އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ރާއްޖެ ވައްޓާލީ ރައީސް ޔާމީން: ޝަރީފު

2

އިންޑިއާއާ ދޭތެރޭ ރައީސް ޔާމީން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވީ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އައުމަށް އެގައުމުގެ އެހީ ނުލިބުމުން: މުއާޒު

« 1