ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލޭގައި ކަރަށް ވަޅި ޖަހައި މީހަކު މަރާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ސިފައިންގެ ފުލެޓުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބިއްގަނޑެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

ފިޔަވަތި އިމާރާތުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން 1.9 މިލިއަންގެ ހިލޭ އެހީ ދެއްވައިފި

ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި ބަނގުރާ ބޭނުންކޮށް ޕާޓީ ކުރަމުންދިޔަ 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެކުއަ ވިޓާ ރެސިޑެންސްގެ ޝޯ އެޕާޓްމަންޓް ހުޅުވައިފި

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ބަސް އެއްޗެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވީކަން ޑްރައިވަރު އަދި ކޮންޑަކްޓަރަކަށް ވެސް ނޭނގެ: އެމްޓީސީސީ

1

އަންޖުމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށު ނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ހުޅުމާލޭ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި

ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

"ސްޓެމް ފެސްޓް 2019" ފަސްޓްލޭޑީ، އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

"ސްޓެމް ފެސްޓް 2019" ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒަހަމްވި ތިން މީހަކަށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

2 ...