ހޮލީވުޑް

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ފިރިމީހާ ކައިރިން ވަރިވި ސަބަބު ހިއްސާކޮށްފި

1

ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ރިހާނާ ފައުންޑޭޝަނުން 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

"ފްރެންޑްސް ރިޔޫނިއަން"ގެ ޝޫޓިން އޮގަސްޓުމަހު ފަށަނީ

ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް"ގެ މަންޒަރެއް ކުޅުމަށް އަސްލު ފްލައިޓެއް ގޮއްވާލައިފި

ކިމް ކާޑޭޝަންގެ ސްކިމްސް ބްރޭންޑުން ފޭސް މާސްކު ތައާރަފުކޮށްފި

ނާސާއިން ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު ޖައްވުގައި ފިލްމެއް އުފައްދަނީ

މިޝަން އިމްޕޮސިބަލްގެ ސީކުއިލް އަންނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި

މަނީ ހެއިސްޓްގެ ފަސްވަނަ ސީޒަން އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްގައި؟

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަރުހަކަށް ޖެނިފާ އެނިސްޓަން 10000 ޑޮލަރުގެ ގިފްޓް ކާޑެއް ހަދިޔާ ކޮށްފި

އުފާވެރި ހަބަރެއް! މަނީ ހައިސްޓްގެ ސީޒަން ހަތަރެއް ރިލީސްކޮށްފި

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ކައިލީ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ހޯމް އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބި ތިން ފޭނަކަށް ބްރިޓްނީ އެހީވަނީ

... 7 ...