އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް)

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމްގެ ތާއިދު ފައްޔާޒަށް

އެސްޓީއޯއާ ހަވާލުކުރި ހުރިހާ އެމްބިއުލާންސެއް ގެނެސްފި

ކިއުބާގެ 26 ސްޕެޝަލިސްޓުން އަންނަ މަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް

ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭތީ އާސަންދަ ބަދަލު ކުރާންނަ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް

ގްރީން ކްލައިމެޓް ހޮސްޕިޓަލް ޕޮލިސީ އިފްތިތާހުކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަތަރު ރަށެއްގައި

ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ގިނަވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ޖޫން މަހު ލޯންޗުކުރަނީ

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޑު ވޭރިއަންޓް ދެނެގަންނަ މެޝިނެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އޭޕްރީލް، މޭ ހިސާބުގައި ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއާގެ ހިދުމަތް ފެށިގެންދާނެ: މިނިސްޓަރު

ރަށްރަށުގެ ޑޮކްޓަރުން އަވަސް އަވަހަށް ބަދަލުވާތީ ތެލެސީމީއާ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދަތިވޭ: ނަސީމް

އުރީދޫން، ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ހެލްތު ކިޓު ހަދިޔާ ކުރަން ނިންމައިފި

« 1