އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް)

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި އަގުބޮޑު ސާމާނާއެކު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ހިދުމަތް ނުދެވިދާނެ: ނަސީމް

ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އަވަސް ފަރުވާދޭ ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ރައީސް ސޯލިހަށްވުރެ ހިދުމަތްތެރި ވެރިޔަކު ނުދެކެން، އިތުރު ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ: ނަސީމް

ލޮކްޑައުންއަކަށް އަލުން ދާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން: ނަސީމް

ބޭހުގެ ކޮލިޓީއާމެދު ހިތްހަމައެއްނުޖެހޭ، އެކަމަށް އަންނަ އަހަރު ހާއްސަ ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރާނަން: ނަސީމު

ބޭސް އެތެރެކުރަން އެފްޑީއޭއިން ފައިސާނަގާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ދީފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ނަސީމް

ވަރަށް ގިނަ ވެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެ, ރައީސް ސޯލިހަކީ އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޗޮއިސް: ނަސީމު

މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ސާވިސަސް އުފެއްދެވުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހައްޔަރުކުރާތީ ރާއްޖޭން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލް ޗެއިންތައް ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދީގެން: ނަޝީދު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމްގެ ތާއިދު ފައްޔާޒަށް

« 1