އެޗްޑީސީ

ހިޔާ ސޭފްޓީ ޕޯޓަލްއަށް ވަނުމަށް ފޮނުވާ ސްކޭމް މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވޭ!

އެޗްޑީސީގެ އަމާޒަކީ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ދިއުން: އާތިފް

އެޗްޑީސީގެ އެމްޑީއަކަަށް އާތިފް

ވޯޓާ ތީމް ޕާކްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް ބިން ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

އެޗްޑީސީން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާކިޓެކްޗުރަލް ޑިޒައިން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

"މައިހުޅުމާލޭ ވޯލްޑް ކަޕް ފެސްޓިވަލް"ގެ ޕާޓްނާޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ސްމާޓް ޕާކިން ޒޯނެއް ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ސުހެއިލް ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

އަލީ ސޯލިހަށް ހަމަލާދިން މީހާ އެޗްޑީސީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

އަލީ ސޯލިހަށް ހަމަލާދިން މީހާ އެޗްޑީސީގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުމާލެއިން އިތުރު 74 ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ޗެނަލް ޕާކު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި

« 1 ...