އެޗްޑީސީ

އެޗްޑީސީގެ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް އުރީދޫގެ ހިދުމަތް

ކޯޑިން ދަސްކޮށްދިނުމަށް އެޗްޑީސީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

ހިލާ ފްލެޓުތަކަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަތަރު ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

ވޮލީއަށް ޝައުގުވެރިވާ ކުދިންނަށް "މައިހުޅުމާލެ ވޮލީބޯލް ކޭމްޕު"ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު

ޑްރައިވިން ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފި

އެޗްޑީސީގެ ސެލިއުލާ ޓަވަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިރާގާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ހުޅުމާލޭ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އާ އިމާރާތް ހުޅުވުން

ޔާމީން ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި 6،600 ރުފިޔާއަށް ފްލެޓު ދިން ނަމަ، 9.2 ބިލިއަންގެ ގެއްލުންވާނެ: އޮޑިޓް

1

ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ލައިފް ސަޕޯޓު މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ ނަމުގައި ކުލިނިކެއް ގާއިމު ކުރަން ހަވާލު ކޮށްފި

ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް "ވިނަރެސް" އިން ފްލެޓް ގަތުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކުލި ދެއްކުން އެއް އަހަރަށް ފަސްކޮށްދިނަސް ސަރުކާރަށް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ: ބޮންޑޭ

« 1 ...