އެޗްޑީސީ

ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެޗްޑީސީގެ ނަމުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ!

ހުޅުމާލޭގެ ހަތް ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް ހަދައިދޭން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހިޔާގެ ދެ ޓަވަރެއްގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށް، އޮޕަރޭޓްކުރަން ފަށައިފި

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ޕިއްޒާ ބޯނާގެ އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދިހަ ބިމެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

1

ގއ. ވިލިނގިލީ މަގުތަކުގައި ތާރުއަޅަން 98 މިލިއަނަށް އާރްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވެމްކޯއިން ކުނިކެހުމުގެ ވަޒީފާއަށް 50 މީހަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގެ މަގުތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެމްކޯއަށް

ދިހަ ދާއިރާއަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކުރުމަށް، އެޗްޑީސީން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ދޫކުރާ ޕެއިޑް ޕާކިން ޒޯންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކާރު ޕާކިންއަށް ޖާގަ ދޫކުރާނީ އެންމެ މަތީ ކުއްޔެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް: އެޗްޑީސީ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެމްޓީސީސީ، އެޗްޑީސީ އަދި ވެމްކޯއާ ގުޅިގެން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް

« 1 ...