Close

އެޗްޑީސީ

ވިނަރެސް ފުލެޓް: ޕޮއިންޓު އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގަނީ

ހިޔާގެ ބައެއް ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ، ހައްލުކުރަން 3 ގަޑިއިރު ނަގާނެ!

ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފޭކް ކޯލުތަކެއް ކޮށްގެން އޯޓީޕީ ހޯދަނީ، ސަމާލުވޭ!

1

އެޗްޑީސީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ގައިސް

ހުޅުމާލޭގައި ކުލޭ ސްޓޫޑިއޯ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މިސްކިތުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރަނީ

އެޗްޑީސީން ރޯދަޔަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭ ރައްޔިތުންނަށް އާއިލީ ހަވީރެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ރިޝްވަތަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައި، ވަގަށް ބިމެއް ވިއްކި އެޗްޑީސީގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ތިލަފުށީ ފޭސް ދޭއްގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް

އެންސިސްގެ "އައިރާ" ފްލެޓުތައް ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެ ފިޔަވަހި ގުޅޭ ސަހައްދުގައި ކެފޭ/ ރެސްޓޯރެންޓް ހަދަން ހަ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި

« 1 ...