އެޗްޑީސީ

އެޗްޑީސީން އަހަރު ނިންމާލީ ފިޔަވަތި ކުދިންނާއެކު

ތިލަފުށި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަނީ

1

މައިހުޅުމާލެ ޕޯޓަލް: އެޗްޑީސީގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް ފަސޭހަ "ދޮރެއް"!

ހުޅުމާލޭގައި 400 އަށްވުރެ ގިނަ ވީލްޗެއާ ރޭމްޕު ގާއިމުކޮށްފި

ގަރާޖު ހިންގަން ހުޅުމާލޭން 23 ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފި

ބޯޓިން ދާއިރާއިން 10 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

މަމްސްއާ ގުޅިގެން އެޗްޑީސީން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ތިލަފުށި ތަރައްގީކުރުމުގެ މާސްޓާޕްލޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އެޗްޑީސީން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުގައި ވީލްޗެއާ ރޭމްޕް ގާއިމުކުރަނީ

ކުޑަގިރި ހުޅުވުމުގެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކަކާ އެކު އެޗްޑީސީން އޯޕަންޑޭ އަކަށް

އެޗްޑީސީގެ ބޯޅަފޯރީގައި ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ދާ ފަސް މީހަކަށް 5000 ރުފިޔާ

« 1 ...