ހއ. ބާރަށް

އިތުރު ނުރައްކަލެއްގެ ބިރަށް ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލް އެހެން ރަށަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ބާރަށު ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލްގެ ސައިކަލުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްލައިފި

1

ފިޔަކޮށާލައި ވިއްކަން އުޅުނު ގުޑުގުޑާ ދޫންޏެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، އެ ދޫންޏަށް ރިހިބިލިޓޭޝަން ދެނީ

ރާއްޖެއަށް ހިޖުރަކުރި ފްލެމިންގޯތަކެއް ހިފައި ވިއްކާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ބާރަށު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ޖޭއެސްސީން ނިންމައިފި

ބާރަށުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 36 އަށް، ދިއްދޫން ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 15 އަށް

ބާރަށުން އިތުރު ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބާރަށުން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ބާރަށް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރުއްގަސް ކެނޑުމުން ބާރަށު ކައުންސިލް 191،250 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ކޭސްއާ ގުޅިގެން މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައި ހުރިހާ ރަށެއް އާންމު ހާލަތަށް

ކުޅުދުއްފުށިން ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ބާރަށް، ދިއްދޫ، ހޯރަފުށި، ކުޅުދުއްފުށި، ކުރިނބީ އަދި ފުނަދޫ މޮނީޓަރިންއަށް

« 1