ގދ. ހޯޑެއްދޫ

ވާދޫ، ގާފަރު، މަތިވެރީގެ އިތުރުން ހުރާ އަދި ބޮޑުފޮޅުދޫވެސް ފެށީ މޮޅަކުން

ބީއެމްއެލް ކޭޝް އޭޖެންޓުންގެ އަދަދު 100 އަށް

ގދ މަޑަވެލި - ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު ނުކުމެ މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒުވޭއިން ކޯރު ކަނޑައި ދަތުރުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި

މަޑަވެލި-ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ ނެގުމަށް އެދި ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗާ ޕާކެއް

ބަލި ނެތް ކަމަށް ނިންމައި، ހޯނޑެއްދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑް ޖެހުނު 45 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ހޯނޑެއްދޫއަށް ކޮވިޑް ދިޔައީ ކިހިނެއް؟ 45 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް، 200 ކޮންޓެކްޓް، ޖަވާބު ނުލިބޭ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް!

1

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމުލަ 45 އަށް

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު 23 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ޖުމުލަ 27 އަށް

« 1