Close

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޝާހިދު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި

ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދިޔަ ދިވެއްސަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އދ. ސަލާމަތީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ ހޮވަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

އިންޑިއާއާ އެކު ރާއްޖެއިން ތިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފެއްޓެވުމަށް އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

1

ރާއްޖެއާއި ކެމްބޯޑިއާއާ ދެމެދު ހަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ފޮޓޯ: ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ކެމްބޯޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާންގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމެންޓް އަލުން ބަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ޖަޕާނުން 83 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެނީ

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އާސިމް

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި

4 ...