ދަނޑުވެރިކަން

ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި

ރަށްވެހި ދަނޑުވެރިކަން އިފްތިތާހުކޮށް، ބިންތައް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ބޭރުން އެތެރެކުރާ ނަމަ ޓެކްސް ނަގަަނީ

އެގްރޯ ކުންފުނިން ދަނޑުވެރިންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެޔަށް ވަދެގެން ނުވާނެ: އާޒިމް

ދަނޑުގައި ވެސް، ބޯޓުގައި ވެސް، ވިއްކަން ވެސް އެ މީހުން!

4

އުކާލާ ކުނި ބޭނުންކޮށްގެން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބޭސް ރާއްޖޭގައި އުފައްދަނީ

އަމާޒަކީ އެގްރޯނެޓާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑުވެރިންގެ 40 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނަށް ހެދުން: ހާރޫން

އެގްރޯނެޓް ކުންފުނީގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފާމިންގެ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ލާމުގައި ފަށަނީ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބިންތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރު ކުލި ނުނަގަން ނިންމައިފި

ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް ރާއްޖޭގައި ހެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތިން ރަށަކަށް ގަސް ހަދިޔާކުރަނީ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ފަޅުރަށް ދޫކުރުމަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: މަޖިލިސް ރައީސް

1

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ފެނުގައި ގިތެޔޮ މިރުސް ހެއްދުން 2

1
« 1