Close

ހަރުކަށި ފިކުރު

ހަރުކަށި ފިކުރާއި ގޭންގު ކުށްތަކާއި ޑުރަގަކީ އިޖުތިމާއީ އުފާފާގަތި ކަމަށް އެޅިފައިވާ އެންމެ ކަޅު ހިޔަނި: ރައީސް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ޝިފާޒްގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް

ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ހާއްސަ ފައުޖެއް އުފައްދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މުނީޒަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތަކަށް އޭނާ އިންކާރުކޮށްފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: ސިފަ ބަދަލުކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ ބަންދަށް އިތުރު 30 ދުވަސް

ޝައިހް ނިޝާންގެ ބަންދަށް އިތުރު ތިން ދުވަސް، ފަޒްލޫންގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ހުޅުމާލޭގައި ފަތުރުވެރިންތަކަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިން މައްސަލަ ރޭވީ އަލިމަނިކު: ހެކިވެރިޔާ

ދަރިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމާއި ދަރިއެއްގެ ކައިވެރި އަމިއްލައަށް ކޮއްދިން މީހަކު ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

ހައްޔަރުކުރި މީހާ ވަނީ އައިއެސްގެ ޕްރޮޕަގެންޑާ އެކި ގައުމުތަކުގައި ދައުރުކޮށްފައި: ފުލުހުން

ދީނުގެ ސައްހަ އަޤިދާ ހާމަކޮށްދިނުމަށް އިލްމުވެރީންގެ އެހީގައި ނެޝަނަލް މޮޑެރޭޝަން ކެމްޕޭނެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

« 1 ...