އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޝަރުތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ ކަމާލުއްދީނަށް ޕާޓީއެއް އުފައްދަން ހުއްދައެއް ނުދިން

އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަނީ، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރޭނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު އީސީގެ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި: ފުއާދު

1

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޝަރީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އަތޮޅު ރައީސުންގެ ތެރެއިން އެލްޖީއޭ އަށް ނިމާލް، ބަޝީރު ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ

މި ހާލަތު ދަންދެން އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކައުންސެލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ފަސްކުރަން ކޮމެޓީން އެއްބަހެއްނުވި

ކޮނޑޭ ކައުންސިލް ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓު އަލުން ގުނުމުން ވެސް ނަތީޖާށް ބަދަލެއް ނައި

އެލްޖީއޭ ބޯޑަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިހާބު ކުރުން ޖޫން 12ގައި

ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހުވާކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

އޮފިޝަލުންގެ އެލަވަންސް މި ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ދީ ނިމޭނެ: ޝަރީފް

ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާ ކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1
« 1 ...