އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

މާލީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް ޖޫރިމާނާކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް: އެމްއާރުއެމް

ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމުމުން ވަގު ފޯމް ހުށަހެޅުންވަނީ މަދުވެފައި: އީސީ

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އީސީގެ ސެކިއުރިޓީ ރޫމާއި ގުދަނެއް ފަޅާލައި ވައްކަންކޮށްފި

ޑީއާރްޕީ އުވާލައިފިނަމަ "ޖޭޑީޕީ" ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުހިންގަން އަންގައިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އީސީން އިއުލާނުކޮށްފި

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް: އީސީ

މެމްބަރުން ހަމަނުވާތީ ޑީއާރްޕީ އުވާލަން ނިންމައިފި

1

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ނަޒީމްގެ ކެނޑިޑެންސީ ގަބޫލުކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަން ހުށަހެޅި ބިލު ބޭރުކޮށްލައިފި

ޕީޕީއެމުން މަގޫދޫއާއި ކަލައިދޫގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފި

« 1 ...