ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން: އާ ހާބަރު ބޭސިން އާއި ނެރު ފުންކޮށް ނިންމާލައިފި

ސ. ހުޅުދޫ ބަނދަރުގެ ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ 94 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ބިލެތްފަހި ފެރީ ހަޓާއި ކެންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

އަލިފުށި އަލިފާން ނިއްވާ އިމާރާތުގެ ކޮންކުރީޓް މަސައްކަތް ފަށައިފި

ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތަށް ކަނޑުގައި ޖަހާ ފުރަތަމަ ތަނބުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

2023ގެ ބަޖެޓް: ޕީއެސްއައިޕީއަށް ކަނޑައެޅި 8.4 ބިލިއަންގެ ތެރެއިން 4.2 ބިލިއަނަކީ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް

ބިލެތްފަހި އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ލަހެއްނުވެ ފެށިގެންދާނެ: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މަޝްރޫއުތައް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަށް އެބަދޭ، އަންނަ މޭގައި ހަވާލުކުރަން ފެށޭނެ: ހައުސިން

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމާއި އިންނަމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ވީއައިއޭގެ މަޝްރޫއުތައް ނުނިމި ލަސްވާތީ ޔާމީން ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ

« 1 ...