ބަނދަރު ހެދުން

މާފުށި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

އީއައިއޭ ނުހަދައި ހުރުއެޅީގައި މަސައްކަތްކުރުމުން 28 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ތަކަންދޫ ނެރުގެ ބޭރުތޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރަސްދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ޖެހުމާއި އޮމަދޫގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑު ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ހޮޅުދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ނައިވަދޫ އަދި ފެރިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ނޫމަރާ ބަނދަރާއި ނެރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ބިލެއްފަހި ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ 82 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ދާންދޫ ބަނދަރު ހެދުން: ބޭރުތޮށި ލުމުގެ 55 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ފެލިވަރު ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރުގެ 84 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ވިލިނގިލީ ބަނދަރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ޅޮހީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވެލިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

« 1 ...