ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން

ވަން ފޮޓޯ: އާޓްގެލެރީ ވެކްސިން ކިޔު

ހޮނިހިރު ދުވަހާއި އަންގާރަ ދުވަހު ވެކްސިން ނުޖަހާނެ

ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 57 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ފުރަތަަމަ ޑޯޒް ދީފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންނަށް ރާއްޖޭގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިދޭނެ

ފެބްރުއަރީ 9ގެ ކުރިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންނަށް ދެވަނަ ޑޯޒަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ސޯލިހު ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

އަށް ހަފުތާގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލަސް ނުކޮށް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިއަދު 2،016 މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި، ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ ޖުމުލަ 3،737 އަށް

ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމްގެ ސްޕީޑު ކަމަކު ނުދެއެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒުން ލުއި ލިބޭ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެ އެވެ!

1

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފެށުން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި

1

ކޮވިޝީލްޑްގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާދަމާ ޖަހާނީ ފެބްރުއަރީ 1-4 އާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންނަށް

« 1