ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މިހާލަތުގައި ޖީޑީޕީ މައިނަސް ނުވަ ޕަސެންޓަށް ވެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ: ގަވަރުނަރު

1

މި އަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭސް ކެންސަލްކޮށްފި

ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރީންގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް، އަގު 25ރ އަށް ވެއްޓުނު އިރު ފައިސާ ނުލިބޭތީ ފުރުން ދަތިވެއްޖެ

3

އެންމެ ސިނާއަތަކަށް މުޅި ގައުމު ބަރޯސާވުން - އިގްތިޞާދީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް (ފުރަތަމަ ބައި)

މޫވެންޕިކް: ގޭގައި ތިއްބަވާ! އަޅުގަނޑުމެން އައިސްކްރީމް ގެއަށް ގެންގޮސްދޭނަން!

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ޓެކްސް ކޮންޓްރޯލާ، ޓުއަރިޒަމް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޮންލައިން ބުކިންގް ސިސްޓަމަށް ބަޔަކު ދިން ސައިބާ އެޓޭކް މޯލްޑިވިއަން އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކުރަނީ

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުން ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ވަނުން ހިލޭ

ކޮވިޑް 19 :މިއީ ވިޔަފާރިތަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭންވީ ވަގުތު: އޭޑީކޭ ޓްރޭޑް

އެމްއެސްއެސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އިސްތިގުލާލަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއް: އަމްރު

... 138 ...