ކުއްލި ޚަބަރު

އިއްޔެ ގެއްލުނު "ޖަންބޯ" ދޯނިން ދަތުރުކުރި ދެމީހުން ކަނޑުވެފައި ތިއްބައި ފެނިއްޖެ، ހާލު ރަނގަޅު

ހިލަވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރިފްއަތުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

ހަތްއަހަރު ވާންދެން ހިޔާ ފުލެޓުގެ ކުލި 5300 އަށް، އެއަށްފަހު 7500 ރުފިޔާ

ފުއްގިރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މަޑުޖައްސާލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ރާޅު އެރި ލޯންޗު ދ. މީދޫއަށް ވަދެއްޖެ، އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ދިޔަވާތީ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އައްޑޫގައި ހަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސަވާރީ ބޯޓު ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައި، ކަނޑުވި އެންމެން ސަލާމަތްކޮށް ކޯސްޓްގާޑަށް ނަގައިފި

މާލެއިން ފުރައިގެން ވ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަންފަށައިފި

ސަފާރީއެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގަހެއް ކަނޑަނިކޮަށް ގޮފިގަނޑަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

... 10 ...