ަުއޮސްޓްރޭލިޔާ

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީ20 ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓުތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 3.5 ޓަނުގެ ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

15 ފޫޓު ރާޅުން ލިބުނު ސިކުނޑީގެ އަނިޔާ ކަޑައްތުކޮށް އޮލިމްޕިކްސް މެޑަލްއާ ހަމައަށް

ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކުގެ ފަރާތުން ލީޑާޝިޕް ދެއްކުމުގައި ރާއްޖެ ދެމި އޮންނާނެ: ޝާހިދު

ޗައިނާއަކަށް އަމާނެއް ނުދޭނަން، ބުލީއެއް ނުކުރެވޭނެ: އޮސްޓްރޭލިއާ

ކޮވިޑްގެ ހަތް ކޭސް ފެނި ބްރިސްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަނީ

ކަރަންޓީނު ގަވައިދާ ހިލާފުވެ، އެމެރިކާއިން އޮސްޓްރޭލިއާއަށް އެތެރެވި ކޮތަރެއް މެރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބްރިސްބަން އިން ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނި ތިން ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ އިމިއުނިޓީ އަށް މަސްދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޕިއްޒާ ވިއްކާ މީހަކު ދޮގު މައުލޫމާތުދިނުމުން 1.7 މިލިއަން މީހުން ލޮކްޑައުންއަށް

ގޭގައި ރޯވި އަލިފާނުން ސަލާމަތްވީ ގުރައެއްގެ ސަބަބުން

« 1