އަހްމަދު މަހްލޫފު

ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ އިވެންޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ވިހުރާލާނީ ހިމްނާއާއި ވިލްދާން

ރައީސް އޭޝިއާގެ ބޮޑީބިލްޑިން މުބާރާތް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައިފި

ދުނިޔޭގެ ބޮޑީބޯޑިން ޓުއާގައި ހިމެނޭ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރޯ 2022" ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހަދަނީ

ވެލެންސިއާއަށް ހުރިހާ ފައިސާއެއް ހަމަޖައްސައިދީ ޖަމާކުރަން ބެލިއިރު، ކްލަބުގެ އެކައުންޓެއް ނެތް: މިނިސްޓްރީ

1

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި ފަބްރީޒިއޯވެސް ބައިވެރިވާނެ

ޑަކްސަންގެ ކުއްލި ވަކިވުމާއެކު ރާއްޖެއާއި ލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ އާއިލާއަށް ޝޮކެއް

މަހުލޫފާ ދެކޮޅަށް ހެކި ހޯދިފައެއް ނެތް، ހަމައެކަނި އަދީބުގެ ހެކިބަހުން ކުށް ސާބިތެއް ނުކުރެވޭނެ: ވަކީލުން

ޕްރެސިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ތަށްޓާއެކު މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް އަލިފުއްޓަށް

މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

"މައިގްރެންޓް ވޯކާސް ކްރިކެޓް ކާނިވަލް" ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

« 1 ...