އަހްމަދު މަހްލޫފު

ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް 2021ގެ ބައެއް ކުޅިވަރު އިވެންޓުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ކިރްގިސްތާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެއިން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

1

ބައެއް ދިވެހިންނަށް ރަނގަޅު އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތުމަކީ ދެރައެއް: މަހުލޫފް

ރާއްޖޭގެ ވެލްނެސް އެމްބެސަޑަރަކަށް ސުނިލް ޝެޓީ

ހުރިހާ ކުޅިވަރަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތް ބާއްވަން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: މަހުލޫފު

އިންޑިއާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯތައް ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރާނަން: މަހުލޫފު

1

ރައްޔިތުން ގެނައި ބަދަލުން ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ޑރ. ޖަމީލަށް މަހުލޫފުގެ ފާޑުކިޔުން

4

ރާއްޖޭގައި އީ- ސްޕޯޓް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

އަޅުގަނޑު ނަގާ ފުރަތަމަ 11ގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނޭނެ، އޭނާ ޓީމަށް ނަގަން ޖެހޭ: މަހުލޫފު

1

ވޮލީ ޓީމު ފުރުމުގެ ކުރިން ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އެދިވަޑައިގެންފި

ކުޅިވަރުތައް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ސާބިއާ އިން ތަމްރީނުތައް ހެދޭނެ މަގުފަހިކޮށްދެނީ

ރާއްޖޭގެ ޓީމު ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުކުރުވަން މަހުލޫފުގެ ދައުވަތަކަށް ލަންކާ ޓީމު ރާއްޖެ އަންނަނީ

« 1