އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އާރަށު މައްސަލަ: އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް ނިންމައި މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ގެއްލުނު ފައިސާ ހުރީ ސިންގަޕޫރު ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރިއެއްގައި، ހުޅުވަން އަދީބުގެ ލޮލުގެ ރެޓީނާ ސްކޭނެއް ބޭނުންވޭ: ޔާމީން

ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ މީހުން ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭތޯ: ޔާމީން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތް ހިންގީ ޔާމީނުގެ ކެމްޕެއިނަށް ނެގި ދަރަނި ދައްކަން: ނާޒިމް

އެމްޕީއެލް މެދުވެރިކޮށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އަދީބު ނެގި: ނާޒިމް

އަޅުގަނޑު ހުރި ތަނެއްގައި އަދީބު ޔާމީނަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން: ނާޒިމް

1

އަދީބު ހަވާލުކުރި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ޔާމީނަށް ދިނިން: އޮއިއްޓޭ

އަދީބު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފިނިފެންމާ ގޮއްވާލުން: އެއީ އަދީބަށް ދިން ސިޔާސީ ހަމަލާއެއް, ޝައްކުގެ އިނގިލި ރައީސް ޔާމީނަށް!

2

މަހުލޫފުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ޖާބިރު، މަޖިލިސް ރައީސަށް: ވަގަށްނަގައިގެން އަދީބު މޯލްޓާގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފައިސާ ހިފައިގެން އަންނާތި!

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމާމެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

« 1 ...