Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި، އެމްޓީޑީގެ ޝުކުރު ސަރުކާރަށް

އަދީބަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ މެޑިކަލް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކު، ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު މޮނިޓާ ކުރާނަން: ކަރެކްޝަންސް

އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހުއްދަ ދީފި، ވަރަށް އަވަހަށް ފުރުއްވާނެ

އަދީބުގެ ހާލު ސީރިއަސް، ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ބައްޔަކަށް: އެމްޓީޑީ

އަދީބަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ

އާރަށު ހިޔާނާތް: އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް ނުލައިވެސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވޭ: ދައުލަތް

އަދީބު އަދާވާތްތެރިވާ ކަމަށް ބުނާ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން، ޔާމީންގެ ނުރުހުން ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް!

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އެމްޓީޑީގެ ނަމާއި ކުލަ ކޮޕީކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމާނާ ފައިސާ ހޯދަން އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: ހެކިންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔަތު ބަލައިގަތަސް، ޗެލެންޖުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ޖަލުން ސަލާމަތްވުމަށް އަދިބާއެކު ނަޝީދު ޑީލް ހެއްދެވި، ހެކިވެސް އެބަހުރި: ޝަރީފް

1

އަދީބުގެ ދިފާއީ ވަކީލަކަށް ގާޒީ ނަދީމް އުޅުއްވާފައިވާތީ ފުއްގިރި މައްސަލައިން ތަނާޒުލްވާން އެދިއްޖެ

« 1 ...