ޓެރަރިޒަމް

ނޮވެމްބަރު 3: ދިވެހި ސިފައިން ތިބީ ބިރުން ފިލަޔޯ

1

ފްރާންސްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކުރަން 7000 ސިފައިން ނެރުމަށް ނިންއިފި

ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު އަންނަ މީހުން ބޭތިއްބުމަށް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް، އެތަނުގައި މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ފުލުސް ލޯންޗް ރޯކޮށްލި މައްސަލައާގުޅިގެން އިނާސްގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ވަން ފޮޓޯ: ސީރިއާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރުން

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލަކަށް ވުން ގާތް: އަނދުން ހުސައިން

"ޔާސިރު ވަނީ އަލްގައިދާގައި އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި، އޭނާ ފޮނުވައިނުލެވުނީ އެއްބާރުލުން ނުދީގެން"

ޕޮލިސް ލޯންޗްގައި ރޯކޮށްލި މައްސަލައިގައި މޫސާ އިނާސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށްފި

ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ލިޔުންތަކެއް ފެނިގެން ދެ މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޑުއްވަރީގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަނީ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް އިތުރު 68.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރަމުން: މިނިސްޓަރު

« 1