ޓެރަރިޒަމް

ސްރީލަންކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އިސްތިއުފާދީފި

ބޮން ގޮއްވާލި ނުވަ މީހުން ތެރެއިން އެކަކީ އަންހެނެއް، މިހާތަނަށް 359 މަރު، 39 ބޭރުމީހުން

ސްރީލަންކާގެ ސްކޫލުތައް މި މަހު 29އާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފި

ލަންކާގައި މިރޭ 09:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 04:00އަށް ވެސް ކާފިއު އިއުލާނުކޮށްފި

ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އައިއެސް ޖަމާއަތުން އުފުލައިފި

2

ވަން ފޮޓޯ: ސްރީލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ

ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާ ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލޮރީ އަކާއި ވޭނެއްގައި ގޮވާތަކެތި އުފުލާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީ ކޮލަމްބޯގެ ފުލުހުން އެލާޓުގައި

ފުރަތަމަ ބޮން ގޮއްވާލި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާ ގައިގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން ޗާޗަށް ވަދެގެންދާ ވީޑިއޯ އާންމުވެއްޖެ

ކޯލްޕެޓީ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ގޮވާ އެއްޗެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން

ދިވެހީން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ ކޮލްޕެޓީ ސަރަހައްދުން ބޮމެއް ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ޕެކެޖެއް ފެނިއްޖެ

ލަންކާގެ އާންމު ހާލަތު އަދި ރަނގަޅެއް ނޫން، ކާފިއު ހިންގާފައިވާ ވަގުތު ބޭރަށް ނުދާތި!