ރަޝިޔާ

ރަޝިއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށްގެންދަން ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި

1

ރާއްޖޭގައި ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރޭނުގެ 8،700 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން، ދެ ގައުމުގެ މާކެޓަށް ވެސް އަސަރުތަކެއް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހިން ދަތުރުކުރާކަށް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން، ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ޗެލްސީގެ ހިންގުން ފައުންޑޭޝަނަށް، އަދިވެސް ވެރިއަކީ އަބްރަމޮވިޗް

އަދުގެ ދުނިޔެ: ނޭޓޯ ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ބޮޑު ސިއްރު

4

ގައުމު ދިފާއުކުރެއްވުމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ހިތްވަރަށް ނަޝީދުގެ ތައުރީފު

ޔޫކްރޭނުގެ 115،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފި: އދ

ރޫސީންގެ އަމާޒަކަށް ހަދާފައިވާ ޒެލެންސްކީއަކީ ކާކު؟

3

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ޕޮލެންޑާއި ސްވިޑެންއިން ބުނެފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ސިޔާސަތާއި އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނާމެދު ޓްރަމްޕުގެ ވިސްނުންފުޅަކީ ކޮބާ؟

ރަޝިއާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޔޫކްރޭނުގެ 50،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގައުމު ދޫކޮށް ގޮސްފި: އދ

ފޮޓޯ: ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމަ

5 ...