ރަޝިޔާ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވަނީ ވަގުތީ ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ދާއިމީ ހުއްޓުމެކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ހަނގުރާމަޔަށް އަވަސް ނިމުމެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އައު އުއްމީދުތަކެއް

ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: މެއި ނުވަވަނަ ދުވަހަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައިލުމަށް ނިންމާފައިވާ ދުވަސްތަ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދުޝްމަނުންގެ މެޔަށް ގޯޅައިލާނަމޭ ރައީސް ޕުޓިން ވިދާޅުވާ "ޚަންޖަރު" ކޮބާ؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރައީސް ޕުޓިން ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވިދާނެތަ؟

2

ޝަޚުސިއްޔަތު: ރޯމަން އެބްރަމޮވިޗަކީ ހަގީގަތުގައިވެސް ރައީސް ޕުޓިންގެ މިތުރެއްތަ؟

ދުނިޔޭގެތާރީޚު: ޔުކްރޭނުގެ ހަނގުރާމަޔާއެކު އައުވެގެން އަންނަ ޗެނޮބީލްގެ ބިރުވެރި ހަނދާންތައް!

އަދުގެ ދުނިޔެ: އިނގިރޭސިވިލާތް ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެނަމަ ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރަޝިޔާގެ ވެރިކަމުގެ ކިއްލާޔަށް ކްރެމްލިން ކިޔުނުގޮތާއި އެތަނުގެ ދައުރު

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅުވެރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލައިފި، ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގައި އުދުހުން މަނާ ސަރަހައްދެއް ގާއިމުކުރެވިދާނެތަ؟

3 ...