ރަޝިޔާ

ރަޝިއާ ކްލަބުތަކަށް ކުޅޭ ގައުމުން ބޭރު ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނަމަ އެއްބަސްވުން ބާތިކޮށްލެވޭނެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގައި ތަކުރާރުވަމުން އެދަނީ ޗެޗްނިޔާގައިވެސް ތަމްސީލުވި މަންޒަރުތަކެވެ.

އަދުގެ ދުނިޔެ: ވަކި ބަޔަކު ކުރީމާ އެއީ ނިއުކުލިއަރ ޓެރަރިޒަމެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން މެޗުތައް ފަސްކުރާނެ ކަމަށް ޗެފެރީން ވިދާޅުވެއްޖެ

ރަޝިއާގައި ބީއެމްއެލް ކާޑުތައް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ކްރައިމިއާއަކީ ރޫސީންގެ ތަނެއް ނޫނެވެ. ޔުކްރޭނުގެ ތަނެއްވެސް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތަނެކެވެ.

2

ރަޝިއާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލަނީ

ޔޫކްރެއިނަށް ހިތްވަރުގެ މެސެޖުތައް ދޭތީ ޗައިނާގައި ޕްރިމިއާ ލީގު ދެއްކުން ހުއްޓާލަނީ

މިއަހަރުގެ މީހަތަނަށް ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި، ގިނައީ ރަޝިއާގެ ފަތުރުވެރިން

އަދުގެ ދުނިޔެ: ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ މުޖައްރިބު ފަންޑިތައެއްތަ؟

ޔޫއެފާ އާއި ފީފާ ގޮވައިގެން ރަޝިއާ ކޯޓަށް

ރޫސީ މަހުޖަނުންގެ ޔޮޓުތައް ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ހިފަހައްޓަން ފަށައިފި

3 ...