Close

އާޓްސް މިނިސްޓަރ

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: މާލޭގެ އަސްލު ވެރިންނަކީ ގިރާވަރު މީހުންތަ؟ ރައީސް ނާސިރު އެމީހުންނަށް ވަކި ވިލެޖެއް ދެއްވި

2

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގެ މެދުޒިޔާރަތް މަރާމާތްކުރުން ހެރިޓޭޖް އާއި ސްޓެލްކޯ ގުޅިގެން

އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތު ދޮރުމަތީގައި ބޮޑު ކުނިގޮނޑެއް! ހިސާބުގަނޑު މީހުންގެ ކުނިގޮނޑުބާ؟

ވަން ފޮޓޯ: ކެލާގައި ހުރި އިނގެރޭސީންގެ ޒަމާނުގެ އާސާރުތައް ވީރާނާވާން ދޫވެފައި

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ރާއްޖޭގައި ނުހެދުނަސް ރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ތާވައްކާށި، ކުރީން ގާނޫނީގޮތުން ރަދުންގެ މިލްކެއް

1

މާލެ ތިރާކޮށްލި ބޮޑުރޯގާތައް

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކުގައި ކިޔައި އުޅުނު ގަނޑު މައުލޫދު

1

ޝަހީދުންގެ އީދޭ ކުރާށޭ ހަނދާން!

2

މީގެ ސަތޭކަ އަހަރު ކުރިން އައްޑުއަތޮޅު

1

ހުރަވީ ދުވަސް... ދިވެހީންގެ ހަގީގީ މިނިވަން ދުވަސް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މުހުސިން އެއެމްއެމްސީގައި ހުރިއިރު ނެގި ލިވިން އެލަވަންސް ފައިސާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ދިވެހީންގެ ދަރިކޮޅުތަކާއި މަތިކޮޅުތައް 4

1
« 1