މުނިފޫހިފިލުވުން

ބާރަ އަހަރު ފަހުން ސަންޖޭދަތާ އެކު ފިލްމުކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ސުނިލްޝެޓީއަށް ހާއްސަ އުފަލެއް

ސައުދީން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޝަހުސިއްޔަތުގެ އެވޯޑު ސަލްމާން ހާން އަށް

ލަތާމަންގޭޝްކަރު ކޮވިޑާއި ނިއުމާނޯއިން ރަނގަޅުވެއްޖެ: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

ބިގްބޮސް15 ތެޖާސްވީ ޕްރަކާޝް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ކާޖޮލް ކޮވިޑަށް ޕޮސިޓިވްވެއްޖެ

ބިގްބޮސް 15 ގްރޭންޑް ފިނާލޭ: ޝެހެނާޒް ސަލްމާންއާ ބައްދަލުވުމުން ދެމީހުންގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަ

ކޮވިޑް ޖެހި ރަނގަޅުވި މީހުން ހަށިގަނޑަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދި ކަންގަނާގެ ނަސޭހަތެއް

މޯނީ ރޯއީ ކައިވެނިކޮށްފި

ދެކުނު އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮލީވުޑަށް ދީގެން ނުވާނެ: ކަންގަނާ

އަދިތިޔާ ނަރަޔަން އަދި ޝްވެތާއަށް ދަރިޔަކު ލިބެނީ

ޕްރިޔަންކާއަށް ދަރިޔަކު ލިބުނު ހަބަރާއެކު ޓުވިޓާގައި "ސަރޮގަސީ"ގެ ބަހުސް ހޫނުވެއްޖެ

2

ފިރިމީހާ ވިކީ ކޯޝަލް އާ ނުލައި ކެޓްރީނާ ރާއްޖޭގައި

... 11 ...