ވިނަރެސް ފުލެޓު

ގޯތި ދޭނެ ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ދިން ލިޔުންތައް ހަފުތާއެއް ތެރޭ ހަވާލުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

1

ވިނަރެސް ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކޮށްފި

ވިނަރެސް ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރުން މާދަމާ

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ދޫކޮށްލި މީހުންނާއެކު ވިނަރެސް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

ވިނަރެސް ފުލެޓް: ޕޮއިންޓު އެއްވަރުވި މީހުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގަނީ

ފުލެޓު ދިނުމަށް ވަކި ބައެއްގެ ލިސްޓެއް ނޯންނާނެ، އެއީ ހަގީގަތެއްނެތް ވާހަކައެއް: އަސްލަމް

1

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ އޯޕަން ޑޭ ފަށައިފި

ވިނަރެސް ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވި މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިސްޓުގައި ސީލައިފާއި ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ނުހިމެނޭނެ: އެޗްޑީސީ

ވިނަރެސް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި، ޝަރުތު ހަމަވީ 723 މީހުން

ވިނަރެސް ފުލެޓް ގަންނަން 1400 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

« 1