Close

ޓޭބަލް ޓެނިސް

ދީމާ ތަށި މިލްކު ކޮށްފި، ފިރިހެން ޗެމްޕިއަނަކީ ޝައްފާން

ގައުމީ 60 ވަނަ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް ފަށައިފި

ސާކް ކޮލިފިކޭޝަން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދީމާ، ނޭޕާލް ކުޅުންތެރިޔާ ބަލިކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް ރައީސް ހުޅުވައިދެއްވައިފި

ރަފާއާއި ޝައްފާނާއެކު ޓީޓީގެ ތިން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ކޭމްޕެއް

ފްރާންސްގައި ދީމާ ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރާނީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ސެންޓަރުގައި

ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސްގެ ކާމިޔާބީއާއެކު ޓީޓީ ޓީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް، ރައީސްވެސް ބައިވެރިވެއްލެއްވި!

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ލޯ މެޑަލް، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: އަންހެން ޓީޓީ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ޖިބޫޓީ ބަލިކުރި ޓީޓީ އަންހެން ޓީމަށް ތުރުކީ އަތުން ނާކާމިޔާބީ، ދީމާގެ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް!

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: ކުއާޓާގައި ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް ރަފާއަށް ބޮޑު ޝަރަފެއް!

އިސްލާމިކް ސޮލިޑާރިޓީ ގޭމްސް: ރަފާ، އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ކުއާޓާއަށް

« 1